Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Reg. centrum inovací

Regionální centra inovací

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku a významní sociální partneři působící v našem regionu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií se rozhodli podpořit kvalitu vzdělávání a uplatnění absolventů těchto oboru v šumperském regionu.

  • Regionální centrum elektrotechniky při VOŠ a SPŠ Šumperk

  • Regionální centrum informačních technologií při VOŠ a SPŠ Šumperk

  • Regionální centrum strojírenství  při VOŠ a SPŠ Šumperk

 Základním cílem jednotlivých regionálních center je:

  1. Prohloubit spolupráci školy, firem a institucí na inovaci výuky.

  2. Podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů s cílem maximální uplatnitelnosti absolventů.

  3. Podílet se na tvorbě a realizaci programů dalšího a celoživotního vzdělávání s možností využití školy a školicích středisek firem.

  4. Rozvíjet možnosti odborných praxí, stáží a dlouhodobých prací žáků školy ve firmách s důrazem na podporu individuálního rozvoje talentovaných žáků. Získat podporu /finanční prostředky/ na realizaci těchto cílů.

  5. Podpořit odborný růst pedagogů školy formou účasti na odborných školeních a formou stáží ve firmách.

  6. Podpořit popularizaci oborů elektrotechnika, strojírenství a informační technologie v šumperském regionu.

Příklady praxe RCI 2022/2023 firma GUBI zde [PDF 263 kB]

Příklady praxe RCI 2022/2023 firma TDK zde [PDF 207 kB]

Naši partneři

copyright 2024 www.vsps-su.cz