Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Historie

Historie DM U sanatoria 1, Šumperk

Historie DM se datuje do roku 1967, provoz byl zahájen 1. 9. 1967. Před tímto datem byli žáci střední průmyslové školy ubytováni v různých objektech ve městě (hotel Moravolen, na Vyhlídce, na Lužích, na ulici Husitská). Součástí domova mládeže zůstala budova na ulici Husitská č. 12, kde je nyní Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje.                       

K 1.lednu 1969 by domov mládeže osamostatněn. V tomto školním roce zde bylo ubytováno 365 žáků a v objektu na Husitské ul. 57 žáků. Provoz jídelny byl zahájen roku 1970, koncem roku 1971 byla uvedena do provozu tělocvična. V roce 1992 v důsledku úbytku počtu žáků byl ukončen provoz na ulici Husitská. První patro pavilonu A bylo ekonomicky využíváno pro organizování školy v přírodě. Kritický potom byl školní rok 1996-97, kdy v důsledku zavedení povinných devátých tříd poklesl stav ubytovaných žáků na 144.                                                                                                          

V roce 2004 se stal domov mládeže součástí VOŠ a SPŠ. Roku 2007 bylo do provozu uvedeno venkovní multifunkční hřiště. Další změnou k lepšímu byla rekonstrukce kuchyně a jídelny r. 2009 a ve školním roce 2013-14 proběhla výměna oken a zateplení budovy.

copyright 2024 www.vsps-su.cz