Hledat … FacebookInstagram Bakaláři Jídelna Menu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ
RP SPŠ

Rada přátel SPŠ - spolek


Rada přátel SPŠ  je sdružení rodičů žáků SPŠ a dalších občanů, kteří do ní vstoupí., zapsané v rejstříku Ministerstva vnitra. Jejím cílem je podporování a propagace činnosti SPŠ. Radu přátel SPŠ tedy tvoříte vy, rodiče žáků.  Nejvyšším orgánem RP SPŠ je Rada. Ta je tvořena zástupci volenými rodiči žáků jednotlivých tříd SPŠ, přičemž z každé třídy je volen jeden zástupce. Tento zástupce se potom účastní zasedání Rady a zpětně vám sděluje informace o činnosti, hospodaření, výši příspěvků atd.

Jménem Rady jedná pětičlenný Výbor RP SPŠ, do plenárního zasedání v listopadu ve složení k 18.6.2019:
p. Čulíková Pavlína - předsedkyně
p. Unzeitig Roman – jednatel
p. Štolcová Alena – člen, hospodář
p. Macková Magdaléna – člen
p. Sedláčková Radka – člen

V současné době platí, že rodiče žáků přispívají do pokladny Rady přátel SPŠ  250,- Kč na 1 žáka. Příspěvek je vybírán na listopadové třídní schůzce. Pomocí takto vybraných peněz jsou potom podporováni žáci ve svých aktivitách ve škole.

KONTAKT

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk

tel.: 583 213 581
tel.: 583 213 265
tel.: 583 216 217
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3

RYCHLÉ ODKAZY

Olomoucký krajzřizovatel VOŠ a SPŠ Šumperk
copyright 2021 www.vsps-su.cz