Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
RP SPŠ

Rada přátel SPŠ - spolek


Rada přátel SPŠ je sdružení rodičů žáků SPŠ a dalších občanů, kteří do ní vstoupí, zapsané v rejstříku Ministerstva vnitra. Jejím cílem je podporování a propagace činnosti SPŠ. Radu přátel SPŠ tedy tvoříte Vy, rodiče žáků. Nejvyšším orgánem RP SPŠ je Rada. Ta je tvořena zástupci volenými rodiči žáků jednotlivých tříd SPŠ, přičemž z každé třídy je volen jeden zástupce. Tento zástupce se účastní zasedání Rady a zpětně Vám sděluje informace o činnosti, hospodaření, výši příspěvků atd.

Jménem Rady jedná pětičlenný Výbor RP SPŠ:
Eva Rutarová – předsedkyně
Anna Janderková – jednatelka
Marcela Škurková – hospodářka
Ludmila Cekrová – auditorka
Šárka Rysová – členka

V současné době platí, že rodiče žáků přispívají do pokladny Rady přátel SPŠ 250,- Kč na 1 žáka. Příspěvek je vybírán na listopadové třídní schůzce. Pomocí takto vybraných peněz jsou podporováni žáci ve svých aktivitách ve škole.

copyright 2024 www.vsps-su.cz