Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
RP SPŠ

Rada přátel SPŠ - spolek


Rada přátel SPŠ  je sdružení rodičů žáků SPŠ a dalších občanů, kteří do ní vstoupí., zapsané v rejstříku Ministerstva vnitra. Jejím cílem je podporování a propagace činnosti SPŠ. Radu přátel SPŠ tedy tvoříte vy, rodiče žáků.  Nejvyšším orgánem RP SPŠ je Rada. Ta je tvořena zástupci volenými rodiči žáků jednotlivých tříd SPŠ, přičemž z každé třídy je volen jeden zástupce. Tento zástupce se potom účastní zasedání Rady a zpětně vám sděluje informace o činnosti, hospodaření, výši příspěvků atd.

Jménem Rady jedná pětičlenný Výbor RP SPŠ, do plenárního zasedání v listopadu ve složení k 18.6.2019:
p. Čulíková Pavlína - předsedkyně
p. Unzeitig Roman – jednatel
p. Štolcová Alena – člen, hospodář
p. Macková Magdaléna – člen
p. Sedláčková Radka – člen

V současné době platí, že rodiče žáků přispívají do pokladny Rady přátel SPŠ  250,- Kč na 1 žáka. Příspěvek je vybírán na listopadové třídní schůzce. Pomocí takto vybraných peněz jsou potom podporováni žáci ve svých aktivitách ve škole.

KONTAKT

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk

tel.: 583 213 581
tel.: 583 213 265
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3
IČ: 00843113
Číslo účtu: 3956155/0300
RED-IZO: 600018083

RYCHLÉ ODKAZY

copyright 2023 www.vsps-su.cz