Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže

Úřední deska

Základní informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec
tel.: 583 213 581, 583 213 265
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3
IČ: 00843113
Číslo účtu: 3956155/0300
RED-IZO: 600018083
IZO SPŠ: 102692262
IZO VOŠ: 110032446

Domov mládeže
U Sanatoria 1801/1, 787 01 Šumperk

tel.: 583 301 662, 774 999 308
email: sanovcova@vsps-su.cz
IZO: 102844682

Jídelna
U Sanatoria 1801/1, 787 01 Šumperk

tel.: 583 301 666, 778 705 404
email: mullerova@vsps-su.cz
IZO: 102992355

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

VOŠ a SPŠ jako příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem poskytuje výchovu a vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střtedním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Statutární orgán organizace - ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec

Organizační struktura

Dokumenty a předpisy

Nejdůležitější právní předpisy:

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
  • Zákon 500/2004 Sb., správní řád,

vše ve znění platných předpisů 

Formuláře

Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání začíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SPŠ, Šumperk a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Poskytování žádostí o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob získání informací: ústní podání na sekretariátu školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu sekretar@vsps-su.cz s uvedením těchto údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

Příjem žádosti a dalších podání - ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě na sekretariátu školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Opisy výročních nebo maturitních vysvědčení včetně ověření 100,– Kč vč. DPH.

Zaslání opisu poštou – běžné poštovné dle aktuálního ceníku pošty.

Podatelna

Na podatelnu je možno doručit žádosti a další dokumenty v písemné či elektronické podpobě. V případě nepřítomnosti funkci podatelny zajišťuje studijní oddělení.

Kancelář č. 203 (sekretariát):

Marcela Dostálová, tel: 583 326 226, e-mail: sekretar@vsps-su.cz

Úřední hodiny: po – čt 7:30 – 15:00 hod., pá 7:30 – 14:00

Studijní oddělení (zástup za podatelnu)

Kancelář č. 202 (studijní oddělení):

Bohdana Šircová, tel: 583 326 211, e-mail: sircova@vsps-su.cz

Úřední hodiny: po – čt 7:30 – 15:00 hod., pá 7:30 – 14:00

Školská rada

Průběh a výsledky řádných voleb členů školské rady Střední průmyslové školy a školské rady Vyšší odborné školy při VOŠ a SPŠ Šumperk

Ředitel školy vyhlásil v souladu se zákonem č. 561/2004 § 167, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje dne 18. 3. 2024 řádné volby do školské rady Střední průmyslové školy a školské rady Vyšší odborné školy při VOŠ a SPŠ Šumperk.

Termín a místo konání voleb: 13. – 16. 5. 2024, VOŠ a SPŠ Šumperk

Termín zveřejnění protokolu o průběhu a výsledku voleb: 17. 5. 2024

Výroční zpráva

copyright 2024 www.vsps-su.cz