Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Bližší informace k přijímacímu řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

Informace pro rodiče k DiPSy:

Systém umožní uchazečům přihlášku odeslat i bez povinné přílohy - doklad o splnění povinné školní docházky.

Uchazeč může doložit před zahájením studia na SŠ.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝM TESTŮM Z ČEŠTINY A MATEMATIKY

Kurz českého jazyka – 11.3. a 18.3.2024
Kurz matematiky – 13.3. a 20.3.2024

Přípravné kurzy pořádá škola z předmětů matematika a český jazyk a literatura. Kurz z českého jazyka i kurz z matematiky se skládá ze dvou navazujících částí – a  koná se ve dvou rozdílných termínech buď v pondělí (ČJL) nebo ve středu (M).

Obsahem obou kurzů bude první den (pondělí, středa) seznámení se strategií řešení typových úloh testů a druhý den (další pondělí, středa) následně absolvování testu včetně vyhodnocení.

Přípravné kurzy pro zájemce o studium na VOŠ a SPŠ Šumperk proběhnou v budově školy (Gen. Krátkého 1, Šumperk). Kurz českého jazyka  se uskuteční v pondělí 11.3. a 18.3.2024 ;  matematiky ve středu 13.3. a 20.3.2024. Kurzy se konají vždy v době od 14:30 do 16:00 hodin.

Zájemci se mohou zaregistrovat v elektronické přihlášce buď k oběma kurzům, nebo pouze ke kurzu z MAT  nebo jen ke kurzu z ČJL.
Kurzy jsou bezplatné, jsou ale určeny pouze pro žáky, kteří podali na naši školu přihlášku.
Přihlašovat se uchazeči mohou až do 7.3.2024. Po uzavření přihlášek bude vyvěšena pozvánka na www stránkách školy. V přízemí hlavní budovy školy bude umístěna nástěnka s čísly učeben a seznamy přihlášených  žáků.

Registrace do přípravných kurzů zde.

 https://www.vsps-su.cz/prijimackynanecisto

Informace: Ing. Ilona Opatovská, telefon 583 326 219

Setkání rodičů s ředitelem školy

Záznam ze setkání s ředitelem školy k přijímacímu řízení SPŠ z 30. 1. 2024 naleznete na odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=NbTvzPgV4Sw

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Přijímací řízení SPŠ pro školní rok 2024/2025 pro obory s talentovou zkouškou

Bodové hodnocení uchazečů

Seznam ukazuje pouze pořadí uchazečů na daném oboru vzdělání. Výsledková listina s informací, zda jste přijatí nebo nepřijatí, bude vyvěšena v květnu 2024. Na květnové výsledkové listině budete uvedeni pod šestimístným registračním číslem, které se dozvíte takto:

- pokud se zúčastníte přijímaček na ostatní obory a podáte přihlášku elektronicky nebo výpisem, registrační číslo bude uvedeno v systému DIPSY, resp. na výpise.

- pokud se zúčastníte přijímaček na ostatní obory a podáte přihlášku tiskopisem, nebo se již dalších přijímaček nezúčastníte, registrační číslo vám včas sdělí škola.

Obory vzdělání:

82-41-M/04 Průmyslový design zde
82-41-M/05 Grafický design  zde

 

 

 

 Festival recitace Wolkerův Prostějov - okresní …

Festival recitace Wolkerův Prostějov - okresní …

Ve středu 21. února 2024 proběhlo v Domu kultury Šumperk okresní kolo přehlídky recitace Wolkerův Prostějov. Naši školu reprezentoval Max Špiller z TL3 natolik úspěšně, že postoupil do krajského …
 Mistrovství ČR ve zpracování textů - krajské kolo

Mistrovství ČR ve zpracování textů - krajské kolo

Ve dnech 29. a 30. ledna proběhlo krajské kolo Mistrovství ČR ve zpracování textů. Na výsledky jsme si museli chvilku počkat.A jak jsme uspěli?V opisu textu si nejlépe vedli Marek Hrachovina (IT4A) - …
 Knihařský a ilustrátorský workshop s Daliborem …

Knihařský a ilustrátorský workshop s Daliborem …

Studenti třetího a čtvrtého ročníku grafického designu se v pondělí 5.2. 2024 setkali s ilustrátorem Daliborem Nesnídalem. Pan Nesnídal je nejen vynikající kreslíř, malíř, sochař a rytec skla, ale i …
 Ústřední kolo Bobříka informatiky

Ústřední kolo Bobříka informatiky

Dne 1. 2. 2024 proběhlo ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, které se konalo na Gymnáziu Hranice. Účastnilo se celkem 26 žáků Olomouckého kraje, z toho úspěšných řešitelů bylo pouze sedmnáct. …
copyright 2024 www.vsps-su.cz