Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže

Přípravný kurz k centrálně zadávaným testům z MAT a ČJL

Kurz českého jazyka – 27.3. a 3.4.2023
Kurz matematiky – 29.3. a 5.4.2023

Přípravné kurzy pořádá škola z předmětů matematika a český jazyk a literatura. Kurz z českého jazyka i kurz z matematiky se skládá ze dvou navazujících částí – a  koná se ve dvou rozdílných termínech buď v pondělí (ČJL) nebo ve středu (M).

Obsahem obou kurzů bude první den (pondělí, středa) seznámení se strategií řešení typových úloh testů a druhý den (další pondělí, středa) následně absolvování testu včetně vyhodnocení.

Přípravné kurzy pro zájemce o studium na VOŠ a SPŠ Šumperk proběhnou v budově školy (Gen. Krátkého 1, Šumperk). Kurz českého jazyka  se uskuteční v pondělí  27.3. a 3.4.2023;  matematiky ve středu   29.3. a 5.4.2023  (kurzy se konají vždy v době od 14:30 do 16:00 hodin).

Zájemci se mohou zaregistrovat v elektronické přihlášce buď k oběma kurzům, nebo pouze ke kurzu z MAT  nebo jen ke kurzu z ČJL.
Kurzy jsou bezplatné, jsou ale určeny pouze pro žáky, kteří podali na naši školu přihlášku.
Přihlašovat se uchazeči mohou až do 22.3.2023. Po uzavření přihlášek bude vyvěšena pozvánka na www stránkách školy. V přízemí hlavní budovy školy bude umístěna nástěnka s čísly učeben a seznamy přihlášených  žáků.

Registrace do přípravných kurzů - odkaz:     https://www.vsps-su.cz/prijimackynanecisto

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Pozvánky k přijímacímu řízení na SPŠ pro školní rok 2023/2024

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) jsme odeslali na Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali z podané přihlášky. Tato elektronická pozvánka Vám byla doručena z adresy neodpovidejte@cermat.cz.
Z předchozích let máme zkušenost, že pozvánka byla označena jako SPAM. Pokud tuto pozvánku nenaleznete ve SPAMU, kontaktujte bohacova@vsps-su.cz, 583 326 202.

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obory vzdělání:

23-41-M/01 Strojírenství, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 18-20-M/01 Informační technologie,

78-42-M/01 Technické lyceum

Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2023

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na střední školu dle jednotlivých oborů ZDE

 

 

Učitel/ka odborných předmětů

nabízíme pracovní místo učitele s aprobací na obor

elektrotechnika

Úvazek: 1

Požadavek: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu příslušného směru výhodou

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023   nebo dle dohody

Nabídky: do 31. 03. 2023   včetně strukturovaného životopisu a průběhu zaměstnání

Kontakt: sekretar@vsps-su.cz, telefon 583 326 226

 Silový čtyřboj - Krajské kolo

Silový čtyřboj - Krajské kolo

V letošním roce skončilo družstvo chlapců v soutěži silového čtyřboje na třetím místě v krajském kole. Soutěž se konala ve středu 15.3. na Gymnáziu Šumperk. Naši školu reprezentovali: René Morávek, …
 Středoškolská odborná činnost (SOČ) – školní kolo

Středoškolská odborná činnost (SOČ) – školní kolo

Dne 14.03.2023 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Žáci odprezentovali svoje soutěžní projekty před odbornou porotou tvořenou pedagogy dané erudice. V rámci oboru IT svůj …
 Volejbal středních škol

Volejbal středních škol

Dne 9.3. se v hale Gymnázia Šumperk odehrálo okresní finále ve volejbalu dívek i chlapců a naše škola zde měla zastoupení v obou kategoriích. Výběr chlapců podle očekávání ukázal svoji vysokou …
 Průmka memes Day

Průmka memes Day

V rámci projektu IKAP2 byla vyhlášena pro žáky SPŠ pracující ve studentských firmách, dobrovolníky a studenty VOŠ tradiční soutěž na podporu digitální gramotnosti, která odráží zkušenosti žáků a …

KONTAKT

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk

tel.: 583 213 581
tel.: 583 213 265
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3
IČ: 00843113
Číslo účtu: 3956155/0300
RED-IZO: 600018083

RYCHLÉ ODKAZY

copyright 2023 www.vsps-su.cz